Dane kontaktowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie

Słowackiego 3

86-200 Chełmno

 

Dyrektor

Ewa Wirosławska  56 677 24 46

 

Pracownicy

Główna Księgowa

Agnieszka Kwapis 56 677 24 26

 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Specjalista pracy socjalnej ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Ewa Sierocka 56 677 24 49

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Magdalena Witkowska 56 677 24 49

 

Rodzinna Piecza Zastępcza – świadczenia i usamodzielnienia

Specjalista pracy socjalnej

Agnieszka Kusz – Klimek 56 677 24 25

 

Instytucjonalna Piecza Zastępcza

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Specjalista pracy socjalnej

Magdalena Ratowska 56 677 24 28

 

Rehabilitacja Społeczna

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Programy PFRON

St.inspektor

Sylwester Glaubert 56 677 24 24

 

Domy Pomocy Społecznej

Środowiskowy Dom Samopomocy

Turnusy rehabilitacyjne

Doradca osoby niepełnosprawnej

Referent

Ewa Zawaryńska 56 677 24 46

 

e-mail: pcpr@powiat-chelmno.pl