Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
informuje, że rusza kolejna edycja programu
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
„Aktywny samorząd 2019”
kierowany do osób niepełnosprawnych.

 

W 2019 roku w ramach programu Aktywny Samorząd realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu);
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu);
 • Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu);
 • Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu słuchu);
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (znaczny stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku lub obu kończyn górnych);
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku);
 • Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;
 • Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

MODUŁ I :

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków:
Data zostanie podana do wiadomości publicznej po podpisaniu umowy / aneksu do umowy
Termin zakończenia przyjmowania wniosków:
31 sierpnia 2019 roku

 

– MODUŁ II:

18.03.2019 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (1-wszy cykl 2019)
31.03.2019 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (1-wszy cykl 2019)
01.09.2019 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (2-gi cykl 2019)
30.09.2019 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o refundację w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019
10.10.2019 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (2-gi cykl 2019)

UWAGA!!!

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
W RAMACH MODUŁU II – SEMESTR LETNI UPŁYWA W DNIU 31 MARCA 2019 ROKU
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

 

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do siedziby PCPR-u, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie http://www.pfron.org.pl
oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
tel. 56 677 24 46

Kierunki działań i warunki brzegowe w 2019r

 

MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

. wniosek Moduł II ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 2f – zaświadczenie lekarskie ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 6 – oświadczenie tłumacza ( pobierz )
. Załącznik 7 – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8 – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )