OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO, NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA, NA STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO, NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA, NA STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania: I. Wymagania niezbędne: 1. Spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych: a) ukończyła…

Informacja o zmianie sposobu przyjmowania w biurze nieodpłatnej pomocy prawnej

 KOMUNIKAT STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO
W ZWIĄZKU Z ZAGOROŻENIEM KORONAWIRUSEM

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

Starostwo Powiatowe w Chełmnie informuje
o tymczasowym zawieszeniu działalności
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu chełmińskiego
w dniach od 16 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r.

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo W związku z zaleceniami Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, uprzejmie informujemy, iż z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa do dnia 31 marca 2020r. wstrzymuje się wykonanie wszystkich form wsparcia, wynikających z realizacji projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2”, (RPKP.09.03.02-04-0065/17) ujętych w harmonogramach na miesiąc marzec 2020r.   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie…

Uwaga! trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia wyższego w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”. Przeczytaj, jeśli masz trudności z uzyskaniem zaświadczenia z uczelni.

UWAGA STUDENCI!!   Przypominamy, że do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym). W bieżącym roku znacząco ułatwiliśmy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca br. wniosek…

KOMUNIKAT STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

KOMUNIKAT STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.…

K O M U N I K A T

  Chełmno, dnia 12.03.2020 r.   K O M U N I K A T             W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w marcu i kwietniu bieżącego roku. Prosimy o kontakt telefoniczny (566772446) lub mailowy (pcprchelmno@op.pl). Przypominamy, że osoby składające wnioski…

OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO, NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA, NA STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO, NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA, NA STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania: I. Wymagania niezbędne: 1. Spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych: a) ukończyła…