K O M U N I K A T

  Chełmno, dnia 12.03.2020 r.   K O M U N I K A T             W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w marcu i kwietniu bieżącego roku. Prosimy o kontakt telefoniczny (566772446) lub mailowy (pcprchelmno@op.pl). Przypominamy, że osoby składające wnioski…

OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO, NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA, NA STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO, NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA, NA STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania: I. Wymagania niezbędne: 1. Spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych: a) ukończyła…

PCPR informuje – są dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

PCPR informuje – są dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie informuje, że rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”
Działania w ramach:

Modułu I -likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (termin składania wniosków od 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r.)

Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (termin składania wniosków od 01.03.2020 do 31.03.2020 r. – semestr letni)

Projekt pn. „ Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie realizuje projekt pn. „ Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”. Centrum jest jednym z 5 partnerów (RC fundacja konsultingu i rehabilitacji z siedzibą w Toruniu – lider, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, Fundacja Wiatrak). Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 4.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).…

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku

Informujemy, iż Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku oraz wyznaczył termin naboru wniosków.

Wobec powyższego zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, podmioty uprawnione i organizacje pozarządowe do uczestnictwa w programie.

Startuje kolejna edycja programu Zobacz Lepszą Przyszłość!

Startuje kolejna edycja programu Zobacz Lepszą Przyszłość!
Już teraz zgłoś swoją placówkę!

Wzrok to jeden z najważniejszych ludzkich zmysłów. Zapewnia on naszemu mózgowi 80% informacji na temat otoczenia. Zobacz Lepszą Przyszłość to unikalny w skali ogólnopolskiej dobroczynny program profilaktyki wad wzroku wśród potrzebujących dzieci i młodzieży. Celem programu jest wyposażenie w BEZPŁATNE OKULARY dzieci i młodzieży w wieku 5-26 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji.
Od 2017 roku z programu skorzystało 10 000 dzieci i młodzieży, a 2 500 z nich otrzymało bezpłatne okulary korekcyjne.

Od 10 stycznia startuje nabór zgłoszeń do programu!

Skip to content