INFORMACJA

INFORMACJA 24.12.2018 r. i 31.12.2018 r.   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie  będzie czynne w godzinach od 7:30 do 12:30.

Uczestnicy Dziennego Centrum Wsparcia.

               W dniu 30.10.2018r z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości zostało zorganizowane wyjście do Jednostki Wojskowej w Chełmnie. Uczestnicy Dziennego Centrum Wsparcia mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania tutejszej jednostki, oraz obejrzenia wojskowego sprzętu. Kadra z dużym zaangażowaniem opowiedziała o swoich codziennych obowiązkach, oraz w jakich działaniach na rzecz społeczeństwa bierze udział – np. akcje ratunkowe…

„Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”

W dniach 26.09.2018 r. oraz 04.10.2018 r. w siedzibach Starostwa Powiatowego w Chełmnie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, odbyły się szkolenia dla przedstawicieli i pracowników podmiotów wchodzących w skład Koalicji Powiatowej w ramach projektu 05 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.…