Aktywny samorząd – ostatni moment na złożenie wniosku

Przypominamy, iż do 31 sierpnia 2022 roku można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Modułu I pilotażowego programu „ Aktywny samorząd”. W ramach którego można uzyskać pomoc w zakresie likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową tj:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
   1. Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
   2. Zadania: 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
   1. Zadania: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
   2. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
   3. Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
   1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   2. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   3. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
   4. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
   5. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
  4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Wnioski w ramach przedmiotowego programu można składać bez wychodzenia z domu 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu  za pośrednictwem platformy internetowej SOW jak również z pośrednictwem serwisu Rzeczypospolitej Polskiej GOV.pl. Składając wniosek elektronicznie, jest możliwość sprawdzenia stanu jego realizacji na każdym etapie procedowania. Nie ma również konieczności wysyłania wersji papierowej wszystkich dokumentów, które wcześniej zostały przekazane przez System Obsługi Wsparcia.

Źródło: www.pfron.org.pl

Scroll to Top
Skip to content