Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r. – II edycja”

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r. – II edycja” Powiat Chełmińskireprezentowany przez Zarząd Powiatu,na podstawieustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2020r. poz.1057)oraz Uchwały nr XV/113/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 października 2020 r.w sprawie uchwalenia„Programu współpracy powiatu chełmińskiego z…

Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji”

          Jeśli z powodu wypadku lub pogorszeniu stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia- zgłoś się do nas i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej – zawodowej, psychospołecznej i medycznej Docelowi adresaci Projektu: Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które…

PROJEKT “WSPARCIE OSÓB STARSZYCH I KADRY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19, ŁAGODZENIA JEGO SKUTKÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”

Informacja o projekcie Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Beneficjenci projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku. Projekt współfinansowany jest ze środków…

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Chełmno, dnia 29 marca 2021r. Informacja o wynikach naboru na stanowiskoSpecjalisty do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko wybrana została Pani Aleksandra Kubacka, zam. Grubno. Uzasadnienie W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko…

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r.”

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r.” Powiat Chełmiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) oraz Uchwały nr XV/113/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie uchwalenia…

Skip to content