Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (umowa o pracę)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, Słowackiego 3, 86-200 Chełmno  W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko wybrana została Pani Barbara Swołek, zam. Chełmno.  Uzasadnienie W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej złożone…

Wniosek o 500+ przez PUE ZUS – dla osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/ opiekuna prawnego/ opiekuna faktycznego

Sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, jesteś opiekunem prawnym albo opiekunem faktycznym (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sadu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) i chcesz złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+” ? Możesz to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Przeczytaj instrukcję.

Informacja o tymczasowym zawieszeniu stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu chełmińskiego

KOMUNIKAT STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGOW ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19,o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Starostwo Powiatowe w Chełmnie informujeo tymczasowym zawieszeniu stacjonarnej działalności punktównieodpłatnej pomocy prawnej/…

DNIA 7 STYCZNIA 2022 R. URZĄD BĘDZIE NIECZYNNY

INFORMACJA W dniu 7 stycznia br. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Chełmnie będzie nieczynne. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekanie o Niepełnosprawności w Chełmnie będzie nieczynny.   (Dzień 7 stycznia 2022 r. został ustalony dniem wolnym od pracy w zamian za święto 1 stycznia, przypadające w sobotę)  

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Chełmno, dnia 3 stycznia 2022r.Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno (tel. 56 677 24 49) zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2022 roku. Zakres działania koordynatora i jego obowiązki w stosunku…

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Chełmno, dnia 31 grudnia 2021r.   Informacja o wynikach naboru na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, Słowackiego 3, 86-200 Chełmno   W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko wybrana została Pani Milena Majeranowska, zam. Jeleniec.   Uzasadnienie W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze…

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

Chełmno, dnia 2 grudnia 2021r. Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno (tel. 56 677 24 49) zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia na stanowisku: psycholog Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie uprawnień do realizacji zlecenia oraz doświadczenia w realizacji zlecenia: 1. Wykształcenie  a) dyplom…

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Chełmno, dnia 31 grudnia 2021r.   Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2022r. (umowa cywilno-prawna)   W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko wybrane zostały następujące osoby: Pani Sylwia Ernestowicz, zam. Chełmno Pani Barbara Swołek, zam. Chełmno     Uzasadnienie W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w…

Skip to content