Program “Pomoc…” – wydłużenie terminów realizacji i okresu aplikowania w Module III programu

Szanowni Państwo,

w związku z uchwałą nr 76 z dnia 30 października 2020 r., zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu przekazuje do wiadomości informacje o zmianach w zakresie Modułu III.

K O M U N I K A T !!!

Chełmno, dnia 12.10.2020 r. K O M U N I K A T           W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie. Prosimy o kontakt telefoniczny (56 6772446) lub mailowy (pcprchelmno@op.pl, pcpr@powiat-chelmno.pl). Przypominamy, że osoby składające wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON, w tym…

NAGRODY STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ W WOLONTARIACIE

Do 31 października 2020 r. przyjmujemy wnioski o nagrodę Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej oraz w wolontariacie. Nagroda przyznawana jest dla osób działających w szeroko rozumianej pomocy społecznej na rzecz mieszkańców powiatu chełmińskiego oraz dla aktywnych wolontariuszy, którzy m.in pomagają w pracach biurowych, biorą udział w terapiach i rehabilitacji dzieci i osób niepełnosprawnych, pomagają w organizacji imprez sportowych/kulturalnych, wydarzeń…

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Powiat Chełmiński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”, zwanego dalej „Projektem”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,…

Ogłoszenie o naborze na trenera programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno (tel. 56 677 24 46) zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia na stanowisku: trener programu korekcyjno – edukacyjnego Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie uprawnień do realizacji zlecenia oraz doświadczenia w realizacji zlecenia określonych szczegółowo w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 22.02.2011r. w sprawie standardu…

Informacja o projekcie pn. Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Partnerami realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. “Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”,   Szczegóły na stronie www.rops.torun.pl

Skip to content