Uncategorized

„Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”

W dniach 26.09.2018 r. oraz 04.10.2018 r. w siedzibach Starostwa Powiatowego w Chełmnie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, odbyły się szkolenia dla przedstawicieli i pracowników podmiotów wchodzących w skład Koalicji Powiatowej w ramach projektu 05 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś IV „Innowacje społeczne i […]

„Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia” Read More »

Nagrody Starosty Chełmińskiego w 2018 r.

Do 25 października 2018 r. przyjmujemy wnioski o nagrodę Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej. Nagroda przyznawana jest dla osób działających w szeroko rozumianej pomocy społecznej na terenie powiatu chełmińskiego i wyróżniających się w działalności społecznej na rzecz mieszkańców powiatu chełmińskiego. Przyznawana jest w szczególności za: wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej, wspieranie działań

Nagrody Starosty Chełmińskiego w 2018 r. Read More »

Scroll to Top
Skip to content