Informacja o tymczasowym zawieszeniu stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu chełmińskiego

KOMUNIKAT STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19,
o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

Starostwo Powiatowe w Chełmnie informuje
o tymczasowym zawieszeniu stacjonarnej działalności punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu chełmińskiego
od 31 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

W powyższym okresie usługi prawne będą świadczone telefonicznie
według następującego harmonogramu:

poniedziałek:
godz. 7.30 – 11.30 tel. 608677731
godz. 11.30 – 15.30 tel.: 737874614

wtorek:
godz. 8.00 – 12.00 tel.: 733006778
godz. 12.00 – 16.00 tel.: 737874614

środa:
godz. 7.30 – 11.30 tel.: 605659343
godz. 11.30 – 15.30 tel.: 667946664

czwartek:
godz. 9.30 – 11.30 tel.: 608677731 / 502284384 / 733006778 / 605659343
godz. 11.30 -15.30 tel.: 667946664

piątek:
godz. 7.30 – 11.30 tel.: 502284384
godz. 11.30 – 15.30 tel.: 601519573

Scroll to Top
Skip to content