Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Chełmno, dnia 2 września 2019r.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

(umowa cywilno-prawna)

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko wybrany został  Pan Szymon Lenartowski, zam. Chełmno.

 

Uzasadnienie

W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2019 roku złożone zostały w wymaganym terminie dwie oferty.

Pan Szymon Lenartowski spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a także posiada doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną. Ponadto zaproponował cenę za godzinę pracy możliwą do zaakceptowania przez zleceniodawcę.

W związku z powyższym na w/wym. stanowisko wybrano w/Wym. osobę.

 

 

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                            w Chełmnie

 

                                                                                                       Ewa Wirosławska

Scroll to Top
Skip to content