Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Chełmno, dnia 29 marca 2021r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Specjalisty do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu
„Rodzina w Centrum 3”

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko wybrana została Pani Aleksandra Kubacka, zam. Grubno.


Uzasadnienie


W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko specjalisty do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” złożonych zostało w wymaganym terminie osiem ofert. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych cztery oferty spełniały wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Jednakże tylko Pani Aleksandra Kubacka posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucji realizującej zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w szczególności rodzinnej pieczy zastępczej, w tym w ramach projektu współfinansowanego z funduszy unijnych. W związku z czym została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. Posiadane przez kandydatkę doświadczenie i wiedza na tematy objęte stanowiskiem pozwoliły dokonać wyboru Jej kandydatury na w/wym. stanowisko.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Chełmnie

Ewa Wirosławska

Scroll to Top
Skip to content