Informacja o zatrudnieniu po przeprowadzonym naborze na stanowiska pracy do realizacji projektu: „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”

 

Informacja o zatrudnieniu

po przeprowadzonym naborze na stanowiska pracy do realizacji projektu: „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”

 

W wyniku przeprowadzonego naboru (uzupełniającego do Mieszkania Wspomaganego II) zatrudniono następujące osoby od 15.05.2019 r.:

  1. Pan Michał Lewandowski – opiekun mieszkania/trener pracy w Mieszkaniu Wspomaganym (II etapu), 1/5 etatu.
  2. Pani Patrycja Lipińska – Dembek na stanowisko psycholog w Mieszkaniu Wspomaganym (II etapu), 1/8 etatu.

 

 

Chełmno, dnia 15.05.2019r.

Scroll to Top
Skip to content