Informacja o zatrudnieniu po przeprowadzonym naborze uzupełniającym na stanowiska pracy do realizacji projektu: „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”

 

Informacja o zatrudnieniu

po przeprowadzonym naborze uzupełniającym na stanowiska pracy do realizacji projektu: „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”

 

W wyniku przeprowadzonego naboru uzupełniającego zatrudnione zostaną następujące osoby:

  1. Pani Izabela Mojżesz, zam. Zegartowice, na stanowisko terapeuty w Dziennym Centrum Wsparcia, 3/4 etatu.
  2. Pani Barbara Swołek, zam. Chełmno, na stanowisko koordynatora pomocy, 3/4 etatu.

 

 

Chełmno, dnia 23.10.2019r.

 

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content