Informacja o zmianie sposobu przyjmowania w biurze nieodpłatnej pomocy prawnej

 KOMUNIKAT STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO
W ZWIĄZKU Z ZAGOROŻENIEM KORONAWIRUSEM

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

Starostwo Powiatowe w Chełmnie informuje
o tymczasowym zawieszeniu działalności
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu chełmińskiego
w dniach od 16 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r.

W powyższym okresie usługi prawne będą świadczone telefonicznie według następującego harmonogramu:

poniedziałek
godz. 11.30 – 15.30 tel.: 791530803

wtorek
godz. 8.00 – 12.00 tel.: 537233391
godz. 12.00 – 16.00 tel.: 791530803

środa
godz. 7.30 – 11.30 tel.: 605659343
godz. 11.30 – 15.30 tel.: 791530803

czwartek
godz. 11.30 – 15.30 tel.: 791530803

piątek
godz. 7.30 – 11.30 tel.: 502284384
godz. 11.30 – 15.30 tel.: 791530803

Scroll to Top
Skip to content