KONFERENCJA DZIECKO Z ZABURZENIAMI W DOMU I SZKOLE!

W dniu 24.09.2019r. w Chełmińskiej Szkole Muzycznej odbyła się III Konferencja Zrozum! Stop przemocy! Temat przewodni: Dziecko z zaburzeniami w domu i w szkole. FAS i inne zaburzenia neurorozwojowe jako wyzwanie wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne.

Jako ekspert wystąpiła Pani Iwona Palicka specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, terapeuta, praktyk pracy z traumą. Swoje bloki tematyczne poprowadziły również rodziny zastępcze jako praktycy z bezpośrednim doświadczeniem pracy z wychowankami pieczy rodzinnej.

Wzruszający początek konferencji zapewniła grupa wolontariuszy pod okiem Pani Małgorzaty Grabarz i Pani Beaty Byczek z akompaniamentem Pana Tomasza Jarmołkiewicza.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli instytucji pomocowych, szkół, sądów, policji, placówek opiekuńczo – wychowawczych, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz grono rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Konferencja miała charakter szkoleniowy i dała możliwość wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń ponad stu praktyków na co dzień prowadzących pracę i terapię z małoletnimi podopiecznymi. Spotkaniu towarzyszyły również liczne pytania do głównego eksperta w zakresie codziennej pracy na rzecz podopiecznych. Przedstawione zostały podstawowe dane nt. zaburzeń neurorozwojowych, podstawy wiedzy o FAS/FASD i RAD, omówiono reaktywne zaburzenia przywiązania. Konferencję zakończono przedstawieniem możliwości pomocy dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi i zaburzeniami przywiązania, ekspert udzielał wskazówek jak postępować z podopiecznymi w domu i w szkole.

Przedsięwzięcie było realizowane przy współpracy Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Chełmno Dzieciom oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie. Współfinansowane ze środków Powiatu Chełmińskiego m.in. w ramach projektu: „Wspieram, pomagam, kocham”.

Patronatu udzielili: Starosta Chełmiński, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Rzecznik Praw Dziecka.

 

Scroll to Top
Skip to content