Konferencja pn. „OTWÓRZ SERCE NA DZIECKO I RODZINĘ ZASTĘPCZĄ”

PCPR logo

W dniu 10 czerwca 2024 r. w Ośrodku ZAZ „Nad Jeziorem”  odbyła się Konferencja pn. „OTWÓRZ SERCE NA DZIECKO I RODZINĘ ZASTĘPCZĄ” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie  we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Chełmno Dzieciom”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji pomocy społecznej i wsparcia rodziny z województwa Kujawsko – Pomorskiego, przedstawiciele szkół z powiatu chełmińskiego, Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej, Ośrodków Adopcyjnych, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu oraz Samorządu Powiatowego.        Na zaproszenie odpowiedzieli również rodzice zastępczy, prowadzący rodzinne domy dziecka i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Rozpoczęcie Konferencji uświetnił swoim występem Pan Tomasz Jarmołkiewicz ze swoimi autorskimi utworami. W związku z 25 leciem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,  Dyrektor Pani Ewa Wirosławska  wręczyła pamiątkowe Anioły w podziękowaniu za wieloletnią współpracę oraz życzliwość  i wielkie serce. Podziękowania skierowane były do Starosty Powiatu Chełmińskiego, Pana Zdzisława Gamańskiego, Pana Dariusza Jach – Prezesa Stowarzyszenia „Ludzie – Ludziom”, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Prezesa Fundacji Gospodarczej PRO EUROPA oraz dla Pani Beaty Byczek – prezesa Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Chełmno Dzieciom”.

Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu przedstawił  Projekt partnerski  „Rodzina w centrum Etap I” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Podczas konferencji wystąpili znakomici specjaliści, zajmujący się na co dzień tematyką Płodowego Zespołu Alkoholowego FAS, FASD, traumą dziecięcą oraz pieczą zastępczą. Wśród prelegentów były  rodziny adopcyjne i zastępcze, psycholog dzieci i młodzieży , psychiatra i seksuolog dziecięcy.

Scroll to Top
Skip to content