Konferencja pn. „Wyzwania dla pomocy społecznej”

W dniu 26 listopada 2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie wraz ze Stowarzyszeniem Ludzie – Ludziom w Chełmnie zorganizowały konferencję pn. „Wyzwania dla pomocy społecznej” w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie.

Spotkanie zostało przygotowane w efekcie dyskusji wywołanej po V Forum Pomocy Społecznej w Toruniu zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Konwent Ośrodków Pomocy Społecznej województwa kujawsko – pomorskiego.

Zaproszono pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej dając tym samym możliwość podjęcia rozmów nt. przyszłości polityki społecznej w ziemskich powiatach i mniejszych ośrodkach pomocy społecznej.

Podjęto tematy dotyczące środków unijnych w nowej perspektywie Regionalnego Programu Operacyjnego – w prezentacji przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu – Pani Sylwii Stecyk Brochockiej. Pytania dotyczyły głównie kontynuacji obecnie realizowanych projektów z zakresu usług na rzecz rodzin oraz dzieci i młodzieży a także możliwości podjęcia projektów innowacyjnych dla osób w podeszłym wieku oraz osób z niepełnosprawnościami.

Na spotkanie zaproszono prof. nadzw. dr hab. Mirosława Grewińskiego – Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, który w swoim wykładzie zaprezentował „Wyzwania dla pomocy (polityki) społecznej, z uwzględnieniem nowej instytucji w systemie pomocy społecznej – Centrum Usług Społecznych” z perspektywy współczesnej oraz kontekście historycznego ujęcia polityk społecznych w Polsce i na świecie. Wykład ukazał w jakim miejscu znajduje się obecna pomoc społeczna i jej instytucje i przed jakimi wyzwaniami i zmianami stanie w niedalekiej przyszłości.

Scroll to Top
Skip to content