NAGRODY STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ W WOLONTARIACIE

Do 31 października 2020 r. przyjmujemy wnioski o nagrodę Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej oraz w wolontariacie.
Nagroda przyznawana jest dla osób działających w szeroko rozumianej pomocy społecznej na rzecz mieszkańców powiatu chełmińskiego oraz dla aktywnych wolontariuszy, którzy m.in pomagają w pracach biurowych, biorą udział w terapiach i rehabilitacji dzieci i osób niepełnosprawnych, pomagają w organizacji imprez sportowych/kulturalnych, wydarzeń okolicznościowych, konferencji, odwiedzają pensjonariuszy hospicjów, domów pomocy społecznej i szpitali.
Nagroda przyznawana jest w szczególności za wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej i wolontariatu, wspieranie działań sektora ekonomii społecznej,  bezinteresowną pomoc indywidualnym osobom potrzebującym wsparcia, bezinteresowną pomoc w organizacji imprez sportowych/kulturalnych oraz wszelkich wydarzeń okolicznościowych, tworzenie i realizowanie modelowych rozwiązań w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób marginalizowanych i wykluczonych społecznie, aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, promowanie dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej, aktywność i zaangażowanie w pracę na rzecz innych.
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem, do którego załączony jest wniosek o przyznanie nagrody.
Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego lub nadesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno.

Załączniki:
Regulamin i klauzula informacyjna: POBIERZ (63kB) word
Wniosek o przyznanie nagrody: POBIERZ (53kB) word
Scroll to Top
Skip to content