Nagrody Starosty Chełmińskiego w 2018 r.

Do 25 października 2018 r. przyjmujemy wnioski o nagrodę Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.

Nagroda przyznawana jest dla osób działających w szeroko rozumianej pomocy społecznej na terenie powiatu chełmińskiego i wyróżniających się w działalności społecznej na rzecz mieszkańców powiatu chełmińskiego. Przyznawana jest w szczególności za: wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej, wspieranie działań sektora ekonomii społecznej,  bezinteresowną pomoc indywidualnym osobom potrzebującym wsparcia, tworzenie i realizowanie modelowych rozwiązań w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób marginalizowanych i wykluczonych społecznie, aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, promowanie dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej, zaangażowanie w pracę na rzecz innych.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem, do którego załączony jest wniosek o przyznanie nagrody.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego lub nadesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno.

Regulamin.

Scroll to Top
Skip to content