Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku

KOMUNIKAT STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

Starostwo Powiatowe w Chełmnie informuje
o tymczasowym zawieszeniu działalności
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu chełmińskiego
w dniach od 4 stycznia 2021 r. DO ODWOŁANIA.

W powyższym okresie usługi prawne będą świadczone telefonicznie według następującego harmonogramu:

poniedziałek:
godz. 7.30 – 11.30 tel.: 663973797
godz. 11.30 – 15.30 tel.: 603801618

wtorek:
godz. 8.00 – 12.00 tel.: 537233391
godz. 12.00 – 16.00 tel.: 502208023

środa:
godz. 7.30 – 11.30 tel.: 691216191
godz. 11.30 – 15.30 tel.: 793777983

czwartek:
godz.7.30 – 9.30 tel.: 691216191, 502284384 (co drugi tydzień)
godz. 9.30 – 11.30 tel.: 537233391, 663973797 (co drugi tydzień)
godz. 11.30 – 15.30 tel.: 603801618

piątek:
godz. 7.30 – 11.30 tel.: 502284384
godz. 11.30 – 15.30 tel.: 608395716

Scroll to Top
Skip to content