Obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Zobacz Laureatki roku 2019

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego – to święto wszystkich służb społecznych. Codzienny kontakt z człowiekiem potrzebującym wymaga wyjątkowych umiejętności i predyspozycji. Zatem w szeroko rozumianej pomocy społecznej służbę pełnią ludzie wyjątkowi, o szczególnej wrażliwości i poczuciu odpowiedzialności.

Powiat Chełmiński, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Chełmnie, doceniając rangę odpowiedzialności za pracę z ludźmi, przyjął możliwość wyróżnienia i nagrodzenia przez Starostę Chełmińskiego osób za działalność pomocową i społeczną oraz Ich ponadprzeciętne zaangażowanie.

Dane o laureatach nagród Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w pomocy społecznej w 2019 roku.

W 2019r. wpłynęły 4 wnioski – kandydatury do nagród Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w pomocy społecznej.

Decyzją Starosty Chełmińskiego wyróżniono i nagrodzono trzy osoby:

 

Pani Barbara Knoppek

Prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Chełmnie

Uzasadnienie:

Kandydaturę Pani Barbary zgłosiła Dyrektor PCPR w Chełmnie Pani Ewa Wirosławska. Pani Barbara od 10 lat pełni społecznie funkcję Prezesa Koła PZN w Chełmnie, które skupia w swoich szeregach 52 osoby, w tym 7 dzieci. W bieżącym roku Koło obchodziło 68 rocznicę istnienia. Pani Prezes organizuje dla swoich członków wizyty domowe, w szczególności dla osób samotnych. Pomaga w prowadzeniu dokumentacji, składaniu wniosków o różnego rodzaju dofinansowania dla osób niewidomych i niedowidzących. Umawia podopiecznych na wizyty do specjalistów i lekarzy. Co roku organizuje obchody Dnia Kobiet, Spotkania Wigilijne, Dzień Białej Laski. Ponadto zajmuje się organizacją wyjazdów, w tym rehabilitacyjnych i turystyczno – intergracyjnych. To dzięki pracy i zaangażowaniu Pani Prezes osoby niepełnosprawne, członkowie Koła, mogli brać udział w wyjazdach do Jastarni, Żnina, Ustronia Morskiego, Kruszwicy i Inowrocławia, dzięki czemu zwiedzili m.in. Ziemię Pałucką, Płw. Helski. Pani Barbara pomaga osobom niewidomym i niedowidzącym oraz wspiera ich rodziny i opiekunów. Poświęca swój czas na zasłużonej emeryturze. Nagroda stanowi wyraz podziękowania za wieloletnie zaangażowanie i poświęcenie na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Pani Anna Bochen

Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Gminny w Stolnie

Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”

Sekretarz Gminy Stolno

Uzasadnienie:

Kandydaturę zgłosiła Wiceprezes ZG PKPS w Stolnie Pani Arleta Latuszek. Pani Anna od 16 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu Gminnego PKPS w Stolnie, w Jej dorobku jest ponad 50 różnych projektów na rzecz podopiecznych. Współpracuje z innymi lokalnymi organizacjami pozarządowymi, w tym Stowarzyszeniem Inicjatywa Stolno. Organizuje lub pomaga w organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć dla mieszkańców gminy i powiatu. Sama jest autorem wielu projektów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, w tym niepełnosprawnych, bezdomnych, dzieci i młodzieży. Panią Annę wyróżnia zawsze aktywna postawa, pełna zaangażowania do niesienia pomocy, daje przykład młodemu pokoleniu, zasługuje na miano Lidera Społecznego. Jako wiceprezes LGD jest zaangażowana w działalność ponadlokalnego Stowarzyszenia od 2006r., nadzoruje proces wdrażania projektów dedykowanych do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Pani Anna utrwala w środowisku pozytywny wizerunek pracownika administracji, lidera oraz przedstawiciela organizacji pozarządowych. W 2011r. otrzymała zespołową nagrodę Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Stalowy Anioł” dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej w uznaniu zasług w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz propagowaniu innowacyjnych form pracy w dziedzinie integracji i pomocy społecznej.

 

Pani Anna Wojtaszek

Specjalista Pracy Socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim

Uzasadnienie:

Kandydaturę zgłosiła Kierownik GOPS w Kijewie Królewskim Pani Cecylia Rzeźnikowska. Pani Anna Wojtaszek jest wieloletnim pracownikiem instytucji pomocy społecznej. Wybitnie zaangażowanym, oddana służbie drugiemu człowiekowi. Jest osobą aktywnie współpracującą z innymi pracownikami i instytucjami, otwarta na potrzeby podopiecznych, często zagubionych i wymagających wsparcia na każdym kroku. Codzienność pracownika socjalnego wymaga poświęcenia, którego nie sposób „zmierzyć czy zobaczyć”. Praca socjalna podejmowana głównie z trudnym klientem jest wyczerpująca, prowadzi często do wypalenia. Jak zostało to określone przez Panią Kierownik Ośrodka, Pani Anna pomimo wielu trudności, potrafi skutecznie pomagać potrzebujących, a nadto jest również wsparciem dla współpracowników. Pani Anna jest osobą wybitnie zaangażowaną i profesjonalnie przygotowaną.

Wręczenie listów gratulacyjnych i statuetek dla osób nagrodzonych odbyło się w dniu 22 listopada 2019r. podczas Powiatowych Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Kijewie Królewskim.

Scroll to Top
Skip to content