Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

Jeżeli jesteś ofiarą dotkniętą takim zdarzeniem jak :

 • Uszkodzenie ciała , bójka lub pobicie , wypadek komunikacyjny , groźby karalne , gwałt , przemoc w rodzinie , inne rodzaje przemocy , kradzież , rozbój , oszustwo , uszkodzenie mienia lub inne przestępstwo

 

ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC !

 

Miejsca realizacji  udzielania pomocy : Toruń, Chełmża , Grudziądz, Golub Dobrzyń , Wąbrzeźno , Brodnica , Chełmno , Rogoźno

W latach 2019-2021 planujemy udzielić wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadków przestępstwa oraz  osób  im  najbliższych  w  ramach  Ośrodków  Pomocy  Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W zakres nieodpłatnego udzielania pomocy przez ośrodek wchodzi :

 • Pokrycie kosztów pomocy prawnej / mediacji
 • Pomoc psychologiczna/ psychoterapeutyczne
 • Szerokie wsparcie socjalne  takie jak :
 • Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych , w tym w ramach indywidualnego nauczania
 • Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych
 • Finansowanie szkoleń i kursów oraz egzaminów zawodowych
 • Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 • Finansowanie okresowych dopłat do zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną , energię elektryczną , gaz , wodę , opał , odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny , proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu
 • Usługa dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa
 • Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 • Pokrywanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego
 • Finansowanie kosztów wyjazdu : osoby uprawionej wraz z małoletnim , nad którym sprawuje pieczę , uprawnionego małoletniego wraz z osobą pod której pieczą pozostaje , podczas którego będzie udzielana pomoc , o której mowa w § 4 , pkt 1 , ppk 4

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości Pomoc będzie świadczona  w  8 lokalizacjach:

 1. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Toruniu ul. Mickiewicza 49/49a parter czynny :

Poniedziałek 8:30 – 15:30

Wtorek 8:30 – 15:30

Środa 8:30 – 15:30

 Czwartek 13 – 20

Piątek 13 – 20

Sobota 10 – 14

Kontakt : 663 – 495 – 597

Dyżur telefoniczny 24h 693 – 288 – 017 

 

 1. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Chełmża ul. Tumska 12

Czynny Środa w godzinach  11:30 – 15:30

Dyżur telefoniczny 24h  693 – 288 – 017 

 

 1. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Grudziądz ul. Chełmińska 97

Czynny w czwartki w godzinach 14 – 18

Dyżur telefoniczny 24h  693 – 288 – 017 

 

 1. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

 Chełmno ul. Słowackiego 3

czynny w Środy 11:30 – 15:30

Dyżur telefoniczny 24h  693 – 288 – 017 

 

 1. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Rogoźno 91 C

Czynny we Wtorek 11:00-15:00

Dyżur telefoniczny 24h  693 – 288 – 017 

 

 1. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Golub Dobrzyń

ul. Kilińskiego 10

Czynny w Środę 12:00 – 16:00

Dyżur telefoniczny 24h  693 – 288 – 017 

 

 1. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Wąbrzeźno

ul. 1 Maja 46

Czynny w  Poniedziałek 11:00 – 15:00

Dyżur telefoniczny 24h  693 – 288 – 017 

 

 1. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Brodnica

ul. Ustronie 2B

Czynny w  Piątek 8 – 12

Dyżur telefoniczny 24h  693 – 288 – 017 

 

Scroll to Top
Skip to content