Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w powiecie chełmińskim”

Powiat Chełmiński
reprezentowany przez Zarząd Powiatu,
na podstawie
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876),
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2020r. poz.1057)
oraz Uchwały nr XV/113/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia
„Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021”,
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej
„Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenie powiatu chełmińskiego”

Szczegóły w uchwale Zarządu nr 145/2020

przejdź do uchwały

Scroll to Top
Skip to content