Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest szczególną okazją do wyrażenia uznania dla roli Rodzica Zastępczego.  Z tej okazji pragniemy złożyć rodzinom zastępczym podziękowania za ich ważną, odpowiedzialną i trudną misję związaną z opieką i troską o przyjęte do rodziny dzieci.  Państwa poświęcenie się idei rodzicielstwa zastępczego pozwala dzieciom wzrastać w cieple domowego ogniska. Dają Państwo dzieciom poczucie bezpieczeństwa,…

Projekt pn. “Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, współfinansowany ze środków UE

Projekt pn. “Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, współfinansowany ze środków UE

Projekt skierowany jest do osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi (w tym z podwójną diagnozą tj. uzależnieniami), które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub leczą się psychiatrycznie (zaświadczenie lekarskie). Działania projektu kierowane są do osób w wieku aktywności zawodowej (18 – 67 rok życia). Głównym celem udziału w projekcie jest aktywizacja społeczna i zawodowa Osób  Potrzebujących. W ramach działań projektu oferujemy:…

V Powiatowa Konferencja Szkoleniowa pn. „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapobiegania uzależnieniom”

W dniach 25 -26.04.2019 r. odbyła się V Powiatowa Konferencja Szkoleniowa pn. „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapobiegania uzależnieniom”. Wśród uczestników gościliśmy przedstawicieli wszystkich szczebli samorządów powiatu chełmińskiego, Sądu, prokuratury, sądowej służby kuratorskiej, Policji, szkół różnego szczebla, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych, domu pomocy społecznej, zespołów interdyscyplinarnych, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. służb i jednostek na co dzień współpracujących dla dobra i wsparcia swoich podopiecznych.…

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Chełmno, dnia 22 marca 2019 r.

 

INFORMACJA
o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie 5 – dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych”

Skip to content