Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3”

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3”realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO […]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” Read More »

Informacja o projekcie

Informacja o projekcie Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Beneficjenci projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku. Projekt współfinansowany jest ze środków

Informacja o projekcie Read More »

Rusza nabór wniosków w ramach Modułu I oraz Modułu II pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd” od 01.03.2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie informuje, iż w dniu  01.03.2021 r. rusza nabór wniosków w ramachModułu I oraz Modułu II pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd” Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu oraz do dzieci niepełnosprawnych z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności. W roku 2021 r. realizujemy działania w ramach: Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (termin składania wniosków od 01.03.2021

Rusza nabór wniosków w ramach Modułu I oraz Modułu II pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd” od 01.03.2021 r. Read More »

Scroll to Top
Skip to content