Uczestnicy Dziennego Centrum Wsparcia.

               W dniu 30.10.2018r z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości zostało zorganizowane wyjście do Jednostki Wojskowej w Chełmnie. Uczestnicy Dziennego Centrum Wsparcia mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania tutejszej jednostki, oraz obejrzenia wojskowego sprzętu. Kadra z dużym zaangażowaniem opowiedziała o swoich codziennych obowiązkach, oraz w jakich działaniach na rzecz społeczeństwa bierze udział – np. akcje ratunkowe…

„Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”

W dniach 26.09.2018 r. oraz 04.10.2018 r. w siedzibach Starostwa Powiatowego w Chełmnie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, odbyły się szkolenia dla przedstawicieli i pracowników podmiotów wchodzących w skład Koalicji Powiatowej w ramach projektu 05 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.…

Nagrody Starosty Chełmińskiego w 2018 r.

Do 25 października 2018 r. przyjmujemy wnioski o nagrodę Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej. Nagroda przyznawana jest dla osób działających w szeroko rozumianej pomocy społecznej na terenie powiatu chełmińskiego i wyróżniających się w działalności społecznej na rzecz mieszkańców powiatu chełmińskiego. Przyznawana jest w szczególności za: wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej, wspieranie działań…

Skip to content