Stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Chełmno, dnia 23 kwietnia 2024r.   Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczejw Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno I. Wymagania niezbędne: 1) Wykształcenie:  a)wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub   b)wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie

Stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Read More »

VII Powiatowa Konferencja Szkoleniowa pn. „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i zapobiegania uzależnieniom”

W dniach 14 – 15.03.2024 r. odbyła się VII Powiatowa Konferencja Szkoleniowa pn. „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i zapobiegania uzależnieniom”. Wśród uczestników gościliśmy przedstawicieli wszystkich szczebli samorządów powiatu chełmińskiego, Sądu, prokuratury, sądowej służby kuratorskiej, Policji, szkół różnego szczebla, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych, zespołów interdyscyplinarnych, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. służb i

VII Powiatowa Konferencja Szkoleniowa pn. „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i zapobiegania uzależnieniom” Read More »

Rodzina w centrum Etap I

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720),

Rodzina w centrum Etap I Read More »

Scroll to Top
Skip to content