„Rodzina  w Centrum 3 ”

   „Rodzina w Centrum 3” podsumowanie działań projektowych za lata 2021- 2023  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie  realizuje projekt pn. „Rodzina  w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług

„Rodzina  w Centrum 3 ” Read More »

Stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Chełmno, dnia 14 listopada 2023r.   Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno (tel. 56 677 24 29) zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2024 roku. Zakres działania koordynatora i jego obowiązki

Stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Read More »

Scroll to Top
Skip to content