Stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Chełmno, dnia 14 listopada 2023r.   Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno (tel. 56 677 24 29) zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2024 roku. Zakres działania koordynatora i jego obowiązki

Stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Read More »

OGŁOSZENIE

W dniu 26 września br. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 5886 Ogłoszenie Starosty Chełmińskiego z dnia 21 września br. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie powiatu chełmińskiego do zgłaszania kandydatów spośród swoich przedstawicieli na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zgłoszenie, sporządzone w formie pisemnej

OGŁOSZENIE Read More »

Scroll to Top
Skip to content