Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Chełmno, dnia 2 września 2019r.   Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (umowa cywilno-prawna)   W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko wybrany został  Pan Szymon Lenartowski, zam. Chełmno.   Uzasadnienie W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu…

Wejścia w życie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – ZUS

Od 1 października 2019 r. wejdzie w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 

WARUNKI: Świadczenie adresowane jest wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub gdy łączna wysokość tych świadczeń brutto nie przekroczy 1600 zł.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Chełmno, dnia 19 sierpnia 2019r.   Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno (tel. 56 677 24 49) zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2019 roku. Zakres działania koordynatora i jego obowiązki…

Powrót do zdrowia i pracy dzięki kompleksowej rehabilitacji

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że ruszył nabór do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”realizowanego przez PFRON we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy poprzez wsparcie w…

Skip to content