Powrót do zdrowia i pracy dzięki kompleksowej rehabilitacji

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że ruszył nabór do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”realizowanego przez PFRON we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy poprzez wsparcie w trzech modułach:

  • zawodowym – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia;
  • psychospołecznym – m.in. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację;
  • medycznym – poprzez przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

W projekcie mogą wziąć udział:

  1. osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia/rehabilitacji szpitalnej;
  2. osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;
  3. osoby z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwością aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje powrotem do aktywności zawodowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej prowadzone będą dzięki finansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dzięki środkom z Budżetu Państwa.

Wsparcie dla osób z województw: wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego realizowane będzie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu.

Średni przewidywany czas pobytu osoby zakwalifikowanej do kompleksowej rehabilitacji to 3 miesiące z możliwością jej przedłużenia. Formuła rehabilitacji może obejmować tryb stacjonarny bądź niestacjonarny. Zakres i formy prowadzonych działań rehabilitacji kompleksowej ustalany będzie indywidualnie dla każdego uczestnika programu, przy jego czynnym udziale i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie obejmującym kompleksową rehabilitację. Zachęcamy także do upowszechniania informacji o projekcie wśród potencjalnych beneficjentów.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach projektu prosimy kierować bezpośrednio do Oddziału Wielkopolskiego PFRON.

Kontakt:
Patrycja Królak:
tel.: 61 666 46 10;
e-mail: pkrolak@pfron.org.pl

Plakat promujący wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona:

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/powrot-do-zdrowia-i-pracy-dzieki-kompleksowej-rehabilitacji/

Scroll to Top
Skip to content