PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 tekst jednolity/ realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie kierowane są w szczególności do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie oraz innych osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w programie.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:

1) powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie

przed dalszym stosowaniem przemocy;

2) rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia

w rodzinie;

3) kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania

dzieci bez używania przemocy w rodzinie;

4) uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie

swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;

5) zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów

powstawania przemocy w rodzinie;

6) zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania

konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

7) uzyskania informacji o możliwościach podejmowania

działań terapeutycznych.

 Nabór do uczestnictwa w programie prowadzi pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie (56 6772428)  Zajęcia są nieodpłatne, prowadzone przez specjalistów w siedzibie PCPR, w wymiarze 60 godzin zajęć dydaktycznych.

Scroll to Top
Skip to content