Program “Pomoc…” – wydłużenie terminów realizacji i okresu aplikowania w Module III programu

Szanowni Państwo,

w związku z uchwałą nr 76 z dnia 30 października 2020 r., zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu przekazuje do wiadomości informacje o zmianach w zakresie Modułu III.

Powyższe zmiany obejmują:

• wydłużenie do dnia 16 listopada 2020 r. terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu III,

• wydłużenie do dnia 30 listopada 2020 r. terminu składania przez realizatorów programu do PFRON zapotrzebowań na środki w ramach Modułu III,

• wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy.

Zgodnie z powyższymi zamianami zmodyfikowany został wzór załączników nr 1 oraz 3 do „Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Zmiany te będą widoczne w systemie SOW dla Realizatorów i Wnioskodawców od wtorku 3 listopada br.

Scroll to Top
Skip to content