Projekt „Aktywna Mama, aktywny Tata”

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczyna realizację drugiej tury naboru i działań w projekcie „Aktywna Mama, aktywny Tata” w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

W związku z powyższym osoby zamieszkujące na terenie powiatu chełmińskiego mają możliwość składania dokumentów rekrutacyjnych również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, przy ul. Słowackiego 3 lub bezpośrednio w ROPS w Toruniu. Formularze rekrutacyjne do pobrania ze strony internetowej PCPR lub ROPS.

Nabór prowadzony będzie w siedzibie tut. PCPR w okresie od 9.01.2020r. do 20.01.2020r. w godzinach 7.30 – 14.00.

 

  1. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
  2. Formularz rekrutacyjny – docx,
  3. Formularz rekrutacyjny – pdf,
  4. Oświadczenie o zatrudnieniu współmałżonka – docx,
  5. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej – docx,
  6. Oświadczenie o doświadczeniu poniżej 6 miesięcy stażu pracy – docx,
  7. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka/dzieci – docx.
Scroll to Top
Skip to content