Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji”

          Jeśli z powodu wypadku lub pogorszeniu stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia- zgłoś się do nas i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej – zawodowej, psychospołecznej i medycznej

Docelowi adresaci Projektu:

  1. Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia/rehabilitacji szpitalnej lub u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;
  2. Osoby z niesprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje powrót do aktywności zawodowej.

Nabór do Projektu prowadzony jest w trybie ciągłym. Bliższe informacje o Projekcie (w tym: formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację) można także uzyskać na jego stronie internetowejhttp://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ruszyla-rekrutacja-do-projektu/

Plakat Rehabilitacja kompleksowa
POWRÓT DO ZDROWIA POWRÓT DO PRACY - folder projektu
Scroll to Top
Skip to content