Przedstawienie dziewcząt z Pniewitego pt.: „Żywot człowieka niechcianego”

Placówce Opiekuńczo – Wychowawcza im. Bł. Marii Karłowskiej dla dziewcząt w Pniewitem prowadzi wiele kół zainteresowań, które mają na celu rozwijanie pasji i umiejętności podopiecznych. Jedną z takich przestrzeni są zajęcia teatralne.

W tym roku koło teatralne „Czarne owieczki”, wzięło udział w IV Przeglądzie Teatrów Amatorskich „Kurtyna” im. Marka Hermanna w Małym Kacku w Gdyni. Twórcami Przeglądu są osoby pełne pasji – członkowie  Stowarzyszenia „Katolickiego Amatorskiego Centrum Kultury” oraz członkowie Ruchu Światło Życie. Ich życiowym powołaniem jest wspieranie rozwoju każdego człowieka, zwłaszcza wykluczonego społecznie, niepełnosprawnego lub zagubionego we współczesnym świecie.  „Kurtyna” więc to festiwal niezwykły, przeznaczony dla zdolnych i ambitnych miłośników teatru bez względu na jakiekolwiek zewnętrzne przeszkody; to festiwal bez barier.

Tegoroczny konkurs odbył się w dniach 24 – 30 listopada 2019r.  Wszystkie spektakle odbywały się w kościele p.w. Chrystusa Króla w Gdyni, na specjalnie zamontowanej scenie i przy profesjonalnym nagłośnieniu i oświetleniu teatralnym. Wśród tegorocznych finalistów znalazły się grupy dziecięce, młodzieżowe, grupy osób dorosłych i niepełnosprawnych. Wystąpiło aż osiemnaście zespołów z całej Polski.

Przedstawienie dziewcząt z Pniewitego pt.: „Żywot człowieka niechcianego” to pantomimiczna opowieść o tragedii człowieka odrzuconego przez najbliższych, nieplanowanego i niekochanego, który mimo wszystko wciąż poszukuje drogi do relacji z innymi, do akceptacji, przyjęcia przez innych. Obarczony  odrzuceniem, wyśmiany i zepchnięty na margines społeczny, odczuwa ogromną samotność i ból. Dopiero Miłość Boga przynosi radość, pokój i ulgę. Tłem występu były piosenki znane mniej lub bardziej ze współczesnych trendów popkultury. Przedstawienie miało charakter terapeutyczny, bowiem wiele scen było odbiciem osobistych trudnych doświadczeń aktorek.

W ocenie Jury Przeglądu przedstawienie zasługiwało na wyróżnienia. Zespół otrzymał „Kurtynę specjalną”, „Kurtynę admiratorską” oraz „Kurtynę na bis” za wzruszający pomysł realizacji scenicznej oraz odwagę poruszania bolesnych tematów.

Materiał nadesłany z POW Pniewite

 

Scroll to Top
Skip to content