Przywrócenie terminu na złożenie wniosku – informacja dla Wnioskodawców

W związku z zakończeniem naboru w Module II Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” uprzejmie informujemy, iż Wnioskodawcy, którzy nie zdążyli złożyć wniosku do 31.03.2020, mogą się zwrócić do Realizatorów z prośbą o przywrócenie terminu.

Zgodnie z rozdziałem I ust. 4 dokumentu pn. „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, „Realizator ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy określonego terminu (np. terminu złożenia wniosku lub dokumentów rozliczeniowych)”.

Dodatkowo, dokument: “Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku” zawiera zapis, iż “wnioski o dofinansowanie skierowane do decyzji realizatora programu z prośbą wnioskodawcy dotyczącą przywrócenia wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku, będą weryfikowane pozytywnie pod względem formalnym, jeśli zostaną złożone do dnia 31 grudnia 2020 roku” (pkt. 26).

W tym celu prosimy o kontakt bezpośrednio z jednostkami samorządu z Państwa terenu, kontakt znajdą Państwo tu: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-instytucji/

Załącznik: Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” [pdf, 121.69 kB] [pdf, 121.69 kB]

Żródło: www.pfron.org.pl

Scroll to Top
Skip to content