Startuje kolejna edycja programu Zobacz Lepszą Przyszłość!

Startuje kolejna edycja programu Zobacz Lepszą Przyszłość!
Już teraz zgłoś swoją placówkę!

Wzrok to jeden z najważniejszych ludzkich zmysłów. Zapewnia on naszemu mózgowi 80% informacji na temat otoczenia. Zobacz Lepszą Przyszłość to unikalny w skali ogólnopolskiej dobroczynny program profilaktyki wad wzroku wśród potrzebujących dzieci i młodzieży. Celem programu jest wyposażenie w BEZPŁATNE OKULARY dzieci i młodzieży w wieku 5-26 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji.
Od 2017 roku z programu skorzystało 10 000 dzieci i młodzieży, a 2 500 z nich otrzymało bezpłatne okulary korekcyjne.

Od 10 stycznia startuje nabór zgłoszeń do programu!

Które placówki mogą zgłosić się do programu?
PLACÓWKI INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ (domy dziecka, placówki typu rodzinnego)
PLACÓWKI RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ KAŻDEGO TYPU
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO (świetlice: środowiskowe, socjoterapeutyczne, wiejskie itp.)
STOWARZYSZENIA WSPIERAJĄCE DZIECI

Jak zgłosić podopiecznych do programu?
Należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://fpmw.pl/essilor/
WIĘCEJ INFORMACJI: www.grupaessilor.pl
O możliwości dołączenia do programu decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Scroll to Top
Skip to content