Warsztaty fotograficzne dla osób usamodzielnianych przebywających w rodzinach zastępczych.

W dniach 25 i 26 marca 2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie odbywały się warsztaty fotograficzne dla osób usamodzielnianych przebywających w rodzinach zastępczych. Warsztaty zorganizowane zostały  w ramach zajęć  profilaktyczno – wychowawczych, które mają na celu zapoznanie osób usamodzielniających się z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego.  

Młodzież poznała podstawy fotografowania zarówno profesjonalnym sprzętem jak i własnymi telefonami komórkowymi. Prowadząca opowiadała   co umieścić w kadrze i gdzie? Co fotografować z bliska, a co z daleka? Z lotu ptaka czy z perspektywy żaby? Kiedy i dlaczego? Jak portretować, żeby model wyszedł przynajmniej tak dobrze jak na żywo (albo i lepiej)? Jak sprawić, by portret stał się bardziej wyrazisty albo wręcz odwrotnie, niedoskonały? Wykorzystanie prostych rekwizytów i gadżetów specjalnych. Młodzież poznała także podstawy edycji zdjęć – jak w łatwy i prosty sposób zmienić zdjęcie cyfrowe w obraz, który odpowiada naszemu punktowi widzenia rzeczywistości.

Wychowankowie pieczy nauczyli się robić zdjęcia artystyczne oraz „codzienne” a także komercyjne. Było fotografowanie artykułów spożywczych, kosmetyków, samochodów a także portrety.

Zajęcia zostały zorganizowane w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum 3”      w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych”.

Scroll to Top
Skip to content