Aktywny Samorząd 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
informuje, że rusza kolejna edycja programu
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
„Aktywny samorząd 2018”
kierowany do osób niepełnosprawnych.

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.

Informujemy, że o dofinansowanie zadań z programu „Aktywny samorząd” mogą ubiegać się wyłącznie osoby niepełnosprawne, które spełniają wszystkie warunki określone w ramach danego obszaru, z którego zamierzają ubiegać się o dofinansowanie.

MODUŁ I
Obszar A zadanie 1 POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU
. wniosek A1 ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 2e – zaświadczenie lekarskie ( pobierz )
. Załącznik 3 – przetwarzanie danych ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 5c – obszar A1 specyfikacja ( pobierz )
. Załącznik 6a – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

Obszar A zadanie 2 PRAWO JAZDY KAT.B
. wniosek A2 ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 2e – zaświadczenie lekarskie ( pobierz )
. Załącznik 3 – przetwarzanie danych ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 6a – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

Obszar B zadanie 1 POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA
. wniosek B1 ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 2a – zaświadczenie lekarskie – ruch ( pobierz )
. Załącznik 2d – zaświadczenie lekarskie – wzrok ( pobierz )
. Załącznik 3 – przetwarzanie danych ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 5c – obszar B2 specyfikacja sprzętu, oprogramowania ( pobierz )
. Załącznik 6a – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

Obszar B zadanie 2 SZKOLENIA Z OBSŁUGI NABYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
. wniosek B2 ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 2b – zaświadczenie lekarskie ( pobierz )
. Załącznik 3 – przetwarzanie danych ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 5c – obszar B2 specyfikacja szkolenia ( pobierz )
. Załącznik 6a – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

Obszar C zadanie 2 UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO WÓZKA O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM
. wniosek C2 ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 5a – obszar C2 ( pobierz )
. Załącznik 3 – przetwarzanie danych ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 5c – obszar C2 specyfikacja ( pobierz )
. Załącznik 6a – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

Obszar C zadanie 3 PROTEZY
. wniosek C3 ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 2c – zaświadczenie lekarskie ( pobierz )
. Załącznik 3 – przetwarzanie danych ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 5c – obszar C3 specyfikacja ( pobierz )
. Załącznik 6a – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

Obszar C zadanie 4 UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEJ PROTEZY KOŃCZYNY
. wniosek C4 ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 5b – obszar C4 (( pobierz )
. Załącznik 3 – przetwarzanie danych ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 5c – obszar C4 specyfikacja ( pobierz )
. Załącznik 6a – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

Obszar D ŻŁOBEK LUB PRZEDSZKOLE
. wniosek D (( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 3 – przetwarzanie danych ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 6b – zaświadczenie ze żłobka, przedszkola innej placówki ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM
. wniosek Moduł II ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 2f – zaświadczenie lekarskie ( pobierz )
. Załącznik 3 – przetwarzanie danych ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 7 – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8 – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

Przyjmowanie wniosków:

1. w ramach modułu I w roku 2018 następuje:
w okresie od 14 maja do 30 sierpnia 2018 roku,

wnioski będą dostępne od 07 maja 2018 roku,

(w przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego).

2. w ramach modułu II w roku 2018 następuje:

na II semestr 2017/2018 do 30 marca 2018 roku,

na I semestr 2018/2019 w okresie od 1 września do 10 października 2018 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie http://www.pfron.org.pl
oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
tel. 56 677 24 46
Kierunki działań i warunki brzegowe w 2018r

Scroll to Top
Skip to content