OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHEŁMNIE

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824.), osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać z pomocy osób znających język migowy.

W celu załatwienia Państwa sprawy należy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Można to zrobić za pomocą:

1) oświadczenia (druk do pobrania) i przesłać go mailem na adres: pcpr@powiat-chelmno.pl,

2) lub faxem na nr telefonu (56) 6772446,

3) lub można go złożyć osobiście w Centrum pod adresem: ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno, pokój nr 1.

Osoba uprawniona (niesłysząca) w celu komunikowania się z urzędem może skorzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu jego spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie. Za pośrednictwem takiej osoby można zgłosić swoją wizytę z trzydniowym wyprzedzeniem pod nr telefonu: (56) 6772446.

Świadczenie tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się; t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824.) z usługi mogą skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).

      .        Oświadczenie ( pobierz )

Scroll to Top
Skip to content