Kontakt

Dane kontaktowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie

Harcerska 1

86-200 Chełmno

e-mail: pcpr@powiat-chelmno.pl

———————————————————————————————–

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urząd posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w systemie e-PUAP
adres skrzynki:
/PCPRChelmno/SkrytkaESP

———————————————————————————————

 

Dyrektor

Ewa Wirosławska 

56 677 24 46

 

Pracownicy

Główna Księgowa

Agnieszka Kwapis

56 677 24 26

 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Specjalista pracy socjalnej ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Ewa Sierocka 56 677 24 29

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Magdalena Witkowska

Barbara Swołek

56 677 24 49

 

Rodzinna Piecza Zastępcza – świadczenia i usamodzielnienia

Specjalista pracy socjalnej

Agnieszka Kusz – Klimek

56 677 24 25

 

Instytucjonalna Piecza Zastępcza

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Specjalista pracy socjalnej

Magdalena Ratowska

56 677 24 28

 

Rehabilitacja Społeczna

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Programy PFRON

St. inspektor

Sylwester Glaubert

56 677 24 24

 

Domy Pomocy Społecznej

Środowiskowy Dom Samopomocy

Turnusy rehabilitacyjne

Doradca osoby niepełnosprawnej

Referent

Ewa Zawaryńska

56 677 24 46

Doradca osoby niepełnosprawnej

Dominika Podkościelna

56 677 24 50

 

Scroll to Top
Skip to content