Ulotki

INFORMATOR

dla osób niepełnosprawnych


Zasady przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w powiecie chełmińskim.

Zasady przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w powiecie chełmińskim

Zasady przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do turnusów rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym w powiecie chełmińskim
Scroll to Top
Skip to content