Bazy danych o instytucjach i świadczonych wsparciach.

INFORMATOR o oddziaływaniach dla osób stosujących przemoc domową 2023 pow chełmiński

 

I. BAZA DANYCH DOTYCZĄCA FUNKCJONUJĄCYCH OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno

tel. / fax 56 677-24-46
e-mail: pcprchelmno@op.pl
strona internetowa: www.pcprchelmno.pl

godziny pracy: poniedziałki, środy, czwartki od 7.30 do 15.30
wtorki od 7.30 do 16.30
piątki od 7.30 do 14.30

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Hallera 11; 86-200 Chełmno

tel. / fax 56 686-48-10
e-mail: sekretariat@mopschelmno.pl
strona internetowa: mopschelmno.naszops.pl

godziny pracy: poniedziałki, środy, czwartki od 7.15 do 15.15
wtorki od 7.15 do 16.15
piątki od 7.15 do 14.15

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 3/2, 86-200 Chełmno

tel. / fax 56 471-60-50
e-mail: gops@gopschelmno.pl
strona internetowa: gopschelmno.naszops.pl

godziny pracy: poniedziałki, środy, czwartki od 7.15 do 15.15
wtorki od 7.15 do 16.15
piątki od 7.15 do 14.15

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 20; 86-260 Unisław

tel. / fax 56 686-87-32
e-mail: gops1@unislaw.pl

godziny pracy: poniedziałki, środy, czwartki od 7.15 do 15.15
wtorki od 8.00 do 17.00
piątki od 7.15 do 14.15

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-253 Kijewo Królewskie

tel. / fax 56 686-70-54
e-mail: gops@kijewo.pl

godziny pracy: poniedziałki, środy, czwartki od 7.15 do 15.15
wtorki od 7:15 do 16:30
piątki od 7.15 do 14.00

 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Toruńska 15; 86-230 Lisewo

tel. 56 676-85-10 fax 56 676-85-10
e-mail: gops@lisewo.com

godziny pracy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki od 7.30 do 15.15
wtorki od 7.30 do 16.30


7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-212 Stolno

tel. 56 677-09-21, fax 56 677-09-06
e-mail: gopsstolno@stolno.com.pl

godziny pracy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki od 7.30 do 15.15
wtorki od 7.30 do 16.30


8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-221 Papowo Biskupie

tel. / fax 56 676-81-01
e-mail: gopspb@wp.pl

godziny pracy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki od 7.30 do 15.15
wtorki od 7.30 do 16.30

II. BAZA DANYCH DOTYCZĄCA FUNKCJONUJĄCYCH PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH SCHRONINIENIE OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE


1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi

ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola
tel. 52 554-00-45
strona internetowa: www.sow.tuchola.pl
e-mail: sow@tuchola.pl

2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach

ul. Sportowa 4, 88-181 Jaksice
tel. 52 357-89-32
strona internetowa: www.pcpr-ino.pl
e-mail: sow@pcpr-ino.pl

3. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku

ul. Żytnia 58, 87-800 Włocławek
tel. 54 413-50-96, 54 411-63-14
e-mail: sow@mopr.wloclawek.pl
strona internetowa: facebook/ Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku


4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Chełmnie

ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno
tel. / fax 56 677-24-46
e-mail: pcprchelmno@op.pl
strona internetowa: www.pcprchelmno.pl

 

III. BAZA DANYCH DOTYCZĄCA OFERTY PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA OSÓB DOSWIADCZAJACYCH PRZEMOCY
W RODZINIE

1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy  w Rodzinie w Chełmnie

ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno
tel. / fax 56 677-24-46 lub 56 677 24 28
e-mail: pcprchelmno@op.pl
strona internetowa: www.pcprchelmno.pl

Zespół specjalistów:

• psycholog:
pełni dyżur w czwartki od godz.15.30 do godz. 18.00,
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym przez pracownika PCPR w Chełmnie

• pracownik socjalny/pedagog:
pełni dyżur w czwartki od godz.15.30 do godz. 18.00,
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym przez pracownika PCPR w Chełmnie


IV. BAZA DANYCH DOTYCZĄCA MIEJSC SCHRONIENIA DLA OSÓB
STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE, DLA OSÓB BEZDOMNYCH,
W TYM MIEJSC NOCLEGOWYCH


1. Osoby z terenu Gminy Miasta Chełmna kierowane są przez MOPS w Chełmnie do:

• Schronisko dla Osób Bezdomnych – Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu“ JUDYM“ w Kołaczkowie
Powstańców Wielkopolskich 35, 89-200 Kołaczkowo
tel. 52 384 59 17

• Schronisko dla Osób Bezdomnych
ul. Polna 20, 87-140 Chełmża
tel. 692 135 916

2. Osoby z terenu Gminy Chełmno kierowane są przez GOPS w Chełmnie do:

• Schronisko dla Osób Bezdomnych – Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu“ JUDYM“ w Kołaczkowie
Powstańców Wielkopolskich 35, 89-200 Kołaczkowo
tel. 52 384 59 17

• Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Parkowa 22/24, 86-300 Grudziądz
tel. 56 643-30-64, 56 641-04-10


3. Osoby z terenu Gminy Unisław kierowane są przez GOPS w Unisławiu do:

• Schronisko dla Osób Bezdomnych
ul. Polna 20, 87-140 Chełmża
tel. 692 135 916

• Noclegownia dla Osób Bezdomnych MARKOT w Toruniu
ul. Dybowska 1, 87-100 Toruń
tel. 56 651-35-96, 501-738-193

4. Osoby z terenu Gminy Kijewo Królewskie kierowane są przez GOPS w Kijewie Królewskim do:

• Schronisko dla Osób Bezdomnych
ul. Polna 20, 87-140 Chełmża
tel. 692 135 916

5. Osoby z terenu Gminy Lisewo kierowane są przez GOPS w Lisewie do:

• Noclegownia dla Osób Bezdomnych MARKOT w Toruniu
ul. Dybowska 1, 87-100 Toruń
tel. 56 651-35-96, 501-738-193

6. Osoby z terenu Gminy Stolno kierowane są przez GOPS w Stolnie do:

• Schronisko dla Osób Bezdomnych – Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu“ JUDYM“ w Kołaczkowie
Powstańców Wielkopolskich 35, 89-200 Kołaczkowo
tel. 52 384 59 17

7. Osoby z terenu Gminy Papowo Biskupie kierowane są przez GOPS w Papowie Biskupim do:

• Schronisko dla Osób Bezdomnych
ul. Polna 20, 87-140 Chełmża
tel. 692 135 916

V. BAZA DANYCH DOTYCZĄCA MIEJSKICH/GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
siedzibą Komisji jest Urząd Miasta w Chełmnie

ul. Dworcowa 1; 86-200 Chełmno
tel. 56 677-17-23, 500-149-379
e-mail: uzależnienia@chelmno.pl

2. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy Urzędzie Gminy w Chełmnie,

ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
tel./fax 56 686-15-40
Punkt konsultacyjny czynny w każdą środę od godz.15.30 do 18.30 w
budynku Ośrodka Zdrowia – Dolne Wymiary 26

3. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kijewie Królewskim

ul. Toruńska 2; 86-253 Kijewo Królewskie
tel./fax 56 686-70-54

Punkt konsultacyjny :
ul. Św. Wawrzyńca 4, 86-253 Kijewo Królewskie

• dyżur członków GKRPA – druga środa każdego miesiąca w godz. od 15.30 do 17.30 w miejscu byłego Posterunku Policji

• Terapeuta – pełni dyżur 2 x w miesiącu w godz. od 8.00 do 12.00
(informację o terminach udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kijewie Królewskim, tel. 56 686-70-54)

• Psycholog – pełni dyżur w każdy czwartek (termin i godzinę należy ustalić osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, tel. 56 686-70-54)

4. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Unisławiu

ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław
tel. 56 686-87-36

• Psycholog kliniczny – pełni dyżur w każdy wtorek (godziny do ustalenia indywidualnie)

• Instruktor Terapii Uzależnień – pełni dyżur w każdą środę w godz.
7.30-12.30,

• Punkt konsultacyjny czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7.15 do 11.15, we wtorki od godz.8.00 do godz.12.00

5. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminny w Papowie Biskupim

86-221 Papowo Biskupie
tel. 56 676-81-01

Punkt konsultacyjny czynny w I i III wtorek miesiąca od godz.14.30 do 16.30

6. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminny w Lisewie

ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo
tel. 56 676-86-14

Punkt konsultacyjny czynny w II i IV wtorek miesiąca od godz.16.00 do 18.00,

7. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Stolnie

Stolno 112, 86-212 Stolno
biuro kontaktowe: I piętro, pokój nr 9
tel. 56 677-09-16

• Terapeuta Uzależnień – pełni dyżur w każdy poniedziałek
w godz. od 9.00 do 11.00


VI. BAZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ROZUMIENIU FUNDACJI LUB STOWARZYSZEŃ

1. Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”
ul. Kamionka 3 oraz ul. Grudziądzka 36, 86-200 Chełmno
tel. 660 221 547

Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, mediacje – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

 

Scroll to Top
Skip to content