„Rodzina w Centrum 3” podsumowanie działań projektowych za rok 2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie  realizuje projekt pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych”.   W ramach projektu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie funkcjonuje…

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Chełmno, dnia 28 listopada 2022r. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno (tel. 56 677 24 49) zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia:koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2023 roku.Zakres działania koordynatora i jego obowiązki w stosunku do organizatora…

Szkolenia dla Organizacji Pozarządowych

Pragniemy poinformować, iż ruszyły zapisy dla przedstawicieli NGO na szkolenie on-line z zakresu obsługi Systemu SOW. Podczas spotkania Uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się pracy w Systemie na przykładnie wniosku – Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych. Podczas szkolenia będzie można zadawać pytania dotyczące funkcjonalności Systemu SOW. Do wyboru są 3 dni szkolenia: 14,…

Skip to content