VII Powiatowa Konferencja Szkoleniowa pn. „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i zapobiegania uzależnieniom”

W dniach 14 – 15.03.2024 r. odbyła się VII Powiatowa Konferencja Szkoleniowa pn. „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i zapobiegania uzależnieniom”. Wśród uczestników gościliśmy przedstawicieli wszystkich szczebli samorządów powiatu chełmińskiego, Sądu, prokuratury, sądowej służby kuratorskiej, Policji, szkół różnego szczebla, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych, zespołów interdyscyplinarnych, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. służb i

VII Powiatowa Konferencja Szkoleniowa pn. „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i zapobiegania uzależnieniom” Read More »

Rodzina w centrum Etap I

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720),

Rodzina w centrum Etap I Read More »

Stanowisko: trener programu korekcyjno–edukacyjnego i programu psychologiczno–terapeutycznego

Chełmno, dnia 12.02.2024 r.   Ogłoszenie o naborze na trenera programu korekcyjno – edukacyjnego i programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno (tel. 56 677 24 46) zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia na stanowisku: trener programu korekcyjno – edukacyjnego i

Stanowisko: trener programu korekcyjno–edukacyjnego i programu psychologiczno–terapeutycznego Read More »

Stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Chełmno, dnia 15 stycznia 2024r.   Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczejw Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno 1I. Wymagania niezbędne: 1) Wykształcenie:a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w

Stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Read More »

Scroll to Top
Skip to content