Step 1 - Theme Options

To begin customizing your site go to Appearance -> Customizer and select Theme Options. Here's you'll find custom options to help build your site.

Step 2 - Setup Slider

To add a slider go to Theme Options -> Homepage and choose page slider. The slider will use the page title, excerpt and featured image for the slides.

Step 3 - Create Homepage

To add featured content go to Theme Options -> Homepage (Featured) and turn the switch on then add the content you want for each section.

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Chełmińskiego

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Chełmińskiego Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz. 2030 t.j.) od 1 stycznia 2019 r.  na terenie Powiatu Chełmińskiego uruchomione zostały 2 punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Zadanie to jest realizowane przez Powiat…

PROJEKT “WSPARCIE OSÓB STARSZYCH I KADRY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19, ŁAGODZENIA JEGO SKUTKÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”

Informacja o projekcie Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Beneficjenci projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku. Projekt współfinansowany jest ze środków…

PONAWIAMY AKCJĘ SZCZEPIENIA BEZ REJESTRACJI

PONAWIAMY AKCJĘ SZCZEPIENIA BEZ REJESTRACJI Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie informuje, że w Punkcie Szczepień Powszechnych w POZ w Chełmnie przy ul. Plac Rydygiera 1 prowadzona będzie do odwołania AKCJA SZCZEPIENIA BEZ REJESTRACJI. Wszystkie chętne osoby z aktywnym e-skierowaniem, będą mogły zaszczepić się I dawką szczepionki bez wcześniejszej rejestracji. Wystarczy okazać tylko dowód osobisty potwierdzający…

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r. – II edycja”

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r. – II edycja” Powiat Chełmińskireprezentowany przez Zarząd Powiatu,na podstawieustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2020r. poz.1057)oraz Uchwały nr XV/113/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 października 2020 r.w sprawie uchwalenia„Programu współpracy powiatu chełmińskiego z…

Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji”

          Jeśli z powodu wypadku lub pogorszeniu stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia- zgłoś się do nas i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej – zawodowej, psychospołecznej i medycznej Docelowi adresaci Projektu: Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które…

Skip to content