Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn: „Spotkanie świadomościowe dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej” w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w centrum Etap I” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP.08.25 […]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Read More »

Konferencja pn. „OTWÓRZ SERCE NA DZIECKO I RODZINĘ ZASTĘPCZĄ”

W dniu 10 czerwca 2024 r. w Ośrodku ZAZ „Nad Jeziorem”  odbyła się Konferencja pn. „OTWÓRZ SERCE NA DZIECKO I RODZINĘ ZASTĘPCZĄ” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie  we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Chełmno Dzieciom”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji pomocy społecznej i wsparcia rodziny z województwa Kujawsko – Pomorskiego,

Konferencja pn. „OTWÓRZ SERCE NA DZIECKO I RODZINĘ ZASTĘPCZĄ” Read More »

Stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Chełmno, dnia 29 maja 2024r. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno I. Wymagania niezbędne: 1) Wykształcenie: a)wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub b)wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie

Stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Read More »

Scroll to Top
Skip to content