Rehabilitacja zawodowa

 

REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Celem rehabilitacji zawodowej jest przygotowanie osoby niepełnosprawnej do pracy zgodnie z możliwościami i jeśli to możliwe, kwalifikacjami zawodowymi.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w zwykłym środowisku pracy przyczynia się do do ich samorealizacji. Praca zawodowa zapewnia samodzielność społeczną i niezależność ekonomiczną osoby niepełnosprawnej, przyczynia się do procesu integracji i jest najwyższym kryterium rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Rozwiązania przewidziane w ustawie w ramach rehabilitacji zawodowej adresowane są do:

– osób niepełnosprawnych, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu,

– osób zatrudnionych,

– osób prowadzących działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne.

– pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej od dnia 01.01.2008r. realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie.

http://chelmno.praca.gov.pl/

Scroll to Top
Skip to content