Turnusy rehabilitacyjne

UWAGA!!!

ZMIANY W NABORZE WNIOSKÓW

NA TURNUSY REHABILITACYJNE W 2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie informuje, że ze względu na pandemię wirusa Covid-19 wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 r. będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym osobom niepełnosprawnym programie System Obsługi Wsparcia (SOW)

W związku z powyższym:

  • nabór wniosków zostanie otwarty za pomocą SOW w dniu 4 stycznia 2021 r. z użyciem przygotowanych przez PFRON formularzy wniosków o dofinansowanie,

  • nabór w SOW uruchomiony zostanie tylko dla wniosków dotyczących turnusów rehabilitacyjnych,

  • wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku (kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny) Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i dołączać do wypełnionego elektronicznie wniosku w SOW,

  • SOW umożliwia złożenie samego wniosku i uzupełnienie o wymagane załączniki w późniejszym czasie.

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez SOW, Wnioskodawca musi posiadać:

  • dostęp do internetu,

  • aktywne konto mailowe (u dowolnego dostawcy usług) oraz nr telefonu komórkowego,

  • skany (zdjęcia cyfrowe) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (SOW akceptuje pliki .jpg lub .pdf o objętości do 20 MB),

W celu złożenia wniosku, należy wejść na stronę internetową http://sow.pfron.org.pl i dokonać rejestracji Wnioskodawcy w SOW.

Proces składania wniosku w SOW polega na wypełnianiu wyświetlanych pól oraz dodaniu skanów (zdjęć cyfrowych) wyżej wymienionych dokumentów.

Dzięki skorzystaniu z SOW, Wnioskodawca będzie mógł śledzić etapy obsługi złożonego przez siebie wniosku,

SOW umożliwia również pełną komunikację z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w zakresie złożonego wniosku.

Szczegółowe informacje na temat możliwości i funkcjonowania SOW znajdują się na stronie:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie pod nr tel. 56 677 24 46.

Scroll to Top
Skip to content