Aktywny Samorząd 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
informuje, że rusza kolejna edycja programu
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
„Aktywny samorząd 2019”
kierowany do osób niepełnosprawnych.

 

W 2019 roku w ramach programu Aktywny Samorząd realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu);

. wniosek A1 ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 2a – zaświadczenie lekarskie ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 5 – obszar A1 specyfikacja ( pobierz )
. Załącznik 6a – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu);

. wniosek A2 ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 2a – zaświadczenie lekarskie ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 5 – obszar A2 specyfikacja ( pobierz )
. Załącznik 6a – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

 • Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu);

. wniosek A3 ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 2 – oświadczenie o potrzebie tłumacza języka migowego ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 5 – obszar A3 specyfikacja ( pobierz )
. Załącznik 6a – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

 • Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu słuchu);

. wniosek A4 ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 2b – zaświadczenie lekarskie ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 6a – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (znaczny stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku lub obu kończyn górnych);

. wniosek B1 ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 2c – zaświadczenie lekarskie ( pobierz )
. Załącznik 2d – zaświadczenie lekarskie ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 6a – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

. wniosek B2 ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 2e – zaświadczenie lekarskie ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 5b – obszar B2 specyfikacja ( pobierz )
. Załącznik 6a – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

 • Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku);

. wniosek B3 ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 2g – zaświadczenie lekarskie ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 5 – obszar B3 specyfikacja ( pobierz )
. Załącznik 6a – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

 • Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy);

. wniosek B4 ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 2b – zaświadczenie lekarskie ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 5 – obszar B4 specyfikacja ( pobierz )
. Załącznik 6a – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

 • Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;

. wniosek B5 ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 5 – obszar B5 specyfikacja ( pobierz )
. Załącznik 6a – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

 • Obszar C Zadanie 1 – DOFINANSOWANIE ZAKUPU WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM;

. wniosek C1 ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 2j – zaświadczenie lekarskie ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 5a – specyfikacja ( pobierz )
. Załącznik 6a – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

. wniosek C2 ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 5 – obszar C2 specyfikacja ( pobierz )
. Załącznik 5a – opis naprawianego wózka ( pobierz )
. Załącznik 6a – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;

. wniosek C3 ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 2h – zaświadczenie lekarskie ( pobierz )
. Specyfikacja do oferty cenowej ( pobierz )
. Załącznik 6a – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;

. wniosek C4 ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 2h – zaświadczenie lekarskie ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Specyfikacja do oferty cenowej ( pobierz )
. Załącznik 5b – specyfikacja ( pobierz )
. Załącznik 6a – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

 • Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

. wniosek C5 ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 2i0 – zaświadczenie lekarskie ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 5 – obszar C5 specyfikacja ( pobierz )
. Załącznik 6a – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

. wniosek D ( pobierz )
. Załącznik 1 – dochód ( pobierz )
. Załącznik 4 – pełnomocnik ( pobierz )
. Załącznik 6a – zaświadczenie ze szkoły, uczelni ( pobierz )
. Załącznik 6b – zaświadczenie ze żłobka ( pobierz )
. Załącznik 8a – zaświadczenie z zakładu pracy ( pobierz )


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 • opłata za naukę (czesne);
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu);
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

 

W 2019 roku wnioski w ramach Programu ‘Aktywny Samorząd’  MODUŁ II dla Wnioskodawców, których miejscem zamieszkania jest powiat chełmiński przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl

 

PODSTAWĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU JEST:

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

MODUŁ I :

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków:
20 maja 2019 roku
Termin zakończenia przyjmowania wniosków:
31 sierpnia 2019 roku

 

– MODUŁ II:

18.03.2019 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (1-wszy cykl 2019)
31.03.2019 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (1-wszy cykl 2019)
01.09.2019 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (2-gi cykl 2019)
30.09.2019 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o refundację w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019
10.10.2019 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (2-gi cykl 2019)

UWAGA!!!

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
W RAMACH MODUŁU II – SEMESTR LETNI UPŁYWA W DNIU 31 MARCA 2019 ROKU
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

 

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do siedziby PCPR-u, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie http://www.pfron.org.pl
oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
tel. 56 677 24 46

Kierunki działań i warunki brzegowe w 2019r

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content