admin

Stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Chełmno, dnia 23 kwietnia 2024r.   Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczejw Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno I. Wymagania niezbędne: 1) Wykształcenie:  a)wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub   b)wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie

Stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Read More »

VII Powiatowa Konferencja Szkoleniowa pn. „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i zapobiegania uzależnieniom”

W dniach 14 – 15.03.2024 r. odbyła się VII Powiatowa Konferencja Szkoleniowa pn. „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i zapobiegania uzależnieniom”. Wśród uczestników gościliśmy przedstawicieli wszystkich szczebli samorządów powiatu chełmińskiego, Sądu, prokuratury, sądowej służby kuratorskiej, Policji, szkół różnego szczebla, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych, zespołów interdyscyplinarnych, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. służb i

VII Powiatowa Konferencja Szkoleniowa pn. „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i zapobiegania uzależnieniom” Read More »

Scroll to Top
Skip to content