Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Chełmińskiego

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Chełmińskiego Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz. 2030 t.j.) od 1 stycznia 2019 r.  na terenie Powiatu Chełmińskiego uruchomione zostały 2 punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Zadanie to jest realizowane przez Powiat…

PROJEKT “WSPARCIE OSÓB STARSZYCH I KADRY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19, ŁAGODZENIA JEGO SKUTKÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”

Informacja o projekcie Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Beneficjenci projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku. Projekt współfinansowany jest ze środków…

PONAWIAMY AKCJĘ SZCZEPIENIA BEZ REJESTRACJI

PONAWIAMY AKCJĘ SZCZEPIENIA BEZ REJESTRACJI Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie informuje, że w Punkcie Szczepień Powszechnych w POZ w Chełmnie przy ul. Plac Rydygiera 1 prowadzona będzie do odwołania AKCJA SZCZEPIENIA BEZ REJESTRACJI. Wszystkie chętne osoby z aktywnym e-skierowaniem, będą mogły zaszczepić się I dawką szczepionki bez wcześniejszej rejestracji. Wystarczy okazać tylko dowód osobisty potwierdzający…

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r. – II edycja”

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r. – II edycja” Powiat Chełmińskireprezentowany przez Zarząd Powiatu,na podstawieustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2020r. poz.1057)oraz Uchwały nr XV/113/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 października 2020 r.w sprawie uchwalenia„Programu współpracy powiatu chełmińskiego z…

Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji”

          Jeśli z powodu wypadku lub pogorszeniu stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia- zgłoś się do nas i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej – zawodowej, psychospołecznej i medycznej Docelowi adresaci Projektu: Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które…

Skip to content